Stichting Bloodhounds New Life

Deze mooie foto van Jazz is omgezet naar drukpatroon en is regelmatig te vinden op onze kleding

Wat houdt Stichting "Bloodhounds New Life" in:

Wij verlenen hulp/ bemiddelen bij het plaatsen en/of herplaatsen en/of tijdelijke opvang van De Bloedhond / De Sint Hubertus hond.
Bij ons kan u terecht voor ondersteuning, advies en hulp op het vlak van opvoeding, gedragsproblemen, ziekte, voeding en transport.
Ook de andere rassen uit rasgroep 6 (lopende en zweethonden) kunnen op onze hulp rekenen.
Alles gebeurt in overleg met ons zeer gemotiveerd team en in het belang en voor het welzijn van de honden.
Alle honden die via onze stichting worden geplaatst, krijgen een contract om zo beide partijen maar vooral de hond te beschermen .

Op onze website vind je informatie over de bloedhond, onze webwinkel en wanneer wij deelnemen aan activiteiten waaronder jaarmarkten, workshops/clinics Mantrailen etc

Met de opbrengst van de webshop en de activiteiten die wij organiseren ondersteunen wij de werkzaamheden van de stichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting beoogt het algemeen nut.

 

De statuten van Stichting Bloodhounds New Life zijn te downloaden op de pagina met  Onze voorwaarden

Het plaatsingscontract is te downloaden op de pagina met Onze voorwaarden

 

Onze kalender 2022 met de herplaatsers op hun vaste plaats in de maand juni

Contactformulier